071 Облік і оподаткування

Освітньо-професійна програма відкрити
Робочий навчальний план  (денна форма) відкрити
 Робочі програми навчальних дисциплін Метод.
Інформаційні системи і КТ відкрити
Менеджмент відкрити
Основви маркетингу відкрити
Культурологія відкрити
Політична економія відкрити
Економіка підприємства відкрити
Основи філософських знань відкрити
Іноземна мова (за професійним спрямувванням) відкрити
Правознавство відкрити
Соціологія відкрити
Історія України відкрити
Українська мова (за професійним спрямуванням) відкрити
Фізичне виховання відкрити
Статистика відкрити
Безпека життєдіяльності відкрити
Інформатика та комп'ютерна техніка відкрити
Фінанси підприємства відкрити
Бухгалтерський облік відкрити
Екологія відкрити
Вища математика відкрити
Економічний аналіз відкрити
Страхові послуги відкрити
Податкова система відкрити
Гроші і кредит відкрити
Інформаційні системи і технології в обліку і оподаткуванню відкрити
Бюджетна система відкрити
Казначейська справа відкрити
Фінанси відкрити
Фінансовий облік відкрити
Охорона праці відкрити
Політологія відкрити
Психологія відкрити
Менеджмент відкрити
Основи маркетингу відкрити
Контроль і ревізія відкрити
Економічна статистика відкрити
Аудит підприємницької діяльності відкрити
Розміщення продуктивних сил відкрити
Фінансова діяльність суб'єктів господарювання відкрити
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства відкрити
Баннери: