144 Теплоенергетика

Освітньо-професійна програма відкрити
Робочий навчальний план  (денна форма) відкрити
Робочий навчальний план  (заочна форма) відкрити
Робочі програми навчальних дисциплін
Методичні
р-ції
Інформатика                                                     відкрити  відкрити
Технології 1 курс відкрити
Технології 2 курс відкрити
Основи інженерної та комп'ютерної графіки відкрити
Основи технічної механіки відкрити
Основи матеріалознавства та технології матеріалів відкрити
Основи електротехніки та електроніки відкрити
Історія України відкрити
Політологія відкрити
Основи філософських знань відкрити
Культурологія відкрити
Соціологія відкрити
Українська мова (за професійним спрямуванням) відкрити
Основи правознавства відкрити
Економічна теорія відкрити
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) відкрити
Фізичне виховання відкрити
Елементи вищої математики відкрити
Основи теплотехніки  відкрити
Основи гідрогазодинаміки відкрити
Основи інженерних розрахунків на ПЕОМ відкрити
Котельні установки  відкрити
Насоси і тягодуттєві машини відкрити
Теплові електричні станції  відкрити
Обслуговування і налагодження ТЕУ ТЕС  відкрити
Трубопроводи ТЕС відкрити
Електрична частина ТЕС відкрити
Обробка води на ТЕС відкрити
Турбіни ТЕС відкрити
Основи теплотехнічних вимірювань, автоматизації та захисту ТЕУ ТЕС відкрити
Монтаж і ремонт ТЕУ ТЕС відкрити
Основи охорони праці відкрити
Охорона праці в галузі відкрити
Безпека життєдіяльності відкрити
Основи екології відкрити
Економіка енергетики відкрити
Основи управлінської діяльності відкрити
Вступ до фаху відкрити
Механізація монтажних робіт відкрити
Проектування теплоенергетичних установок відкрити
Навчальна практика відкрити
Технологічна практика відкрити
Переддипломна практика відкрити
Баннери: