051 Економіка

Освітньо-професійна програма відкрити
Робочий навчальний план для 1-2 курсів (денна форма) відкрити
Робочий навчальний план для 3 курсу (денна форма) відкрити
Робочий навчальний план (заочна форма) відкрити
Робочі програми навчальних дисциплін Метод.
Основи філософських знань відкрити  
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) відкрити  
Правознавство відкрити  
Соціологія відкрити  
Історія України відкрити
Українська мова (за професійним спрямуванням) відкрити
Культурологія відкрити
Фізичне виховання відкрити
Політична економія відкрити
Економіка підприємства відкрити
Статистика відкрити
Безпека життєдіяльності відкрити
Інформатика та комп'ютерна техніка відкрити
Фінанси підприємства відкрити
Бухгалтерський облік відкрити
Екологія відкрити
Вища математика відкрити
Планування та організація діяльності підприємств відкрити
Податкова система відкрити
Фінансовий облік відкрити
Інформаційні системи і технології на підприємстві відкрити
Економіка і нормування праці відкрити
Економічний аналіз відкрити
Управління витратами відкрити
Менеджмент відкрити
Основи маркетингу відкрити
Охорона праці відкрити
Політологія відкрити
Психологія відкрити
Фінанси відкрити
Ціноутворення відкрити
Інвестуввання відкрити
Фінансове планування відкрити
Розміщення продуктивних сил відкрити
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств відкрити

Баннери: