ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

ВИСНОВОК

екпертної комісії Міністерства освіти і науки України 

за результатами проведеної первинної акредитаційної експертизи

освітньо-професійної програми Фінанси, банківська справа та страхування зі

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

галузі знань 07 Управління та адміністрування за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст

у Бурштинському енергетичному коледжі

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

відкрити

Баннери: