НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ І ПЕДАГОГІВ КОЛЕДЖУ

йййй

л

л

     1. Викладач

Ковальський Тарас Анатолійович

ххх

хх

«ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНА ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯІ». ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наука і технології - крок до майбутнього». м. Прага, Чехія. 2017

йй

йййooo

ллл

   д 

2. Студентка відділення енерготехнологій та підприємництва, група 4ЕКПб-14 

Калантай Наталія Володимирівна

ллл

жжж

«Засади формування сучасної української моделі менеджменту». Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Інновації у сучасному світі» м. Краматорськ 17 лютого 2017 року.

Науковий керівник - викладач Бараболюк Руслана Степанівна.

ррр

йй

рррр

ллл

р

     3.  Студентка відділення енерготехнологій та підприємництва, група 2Тб-16 

Федотова Віталіна Володимирівна

ддд

жжж

«Дослідження коливного руху гіроскопа на вібруючій основі». Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Технічні науки: Обговорення актуальних проблем», м. Краматорськ, 5 березня 2017 року.

Науковий керівник -  к.ф-м.н., доцент Цідило Іван Васильович.

йй

ппп

й

ж

     4. к. пед. н.

Басараб Володимир Ярославович 

р

д

Технологія формування економічної компетентності в майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Суспільні науки: невирішені питання», м. Краматорськ, 22 квітня 2017 року.

иии

ййй

ййй

л

     5.  Студент відділення енерготехнологій та підприємництва, група 3Еб-15 

Бегметюк Володимир Володимирович

дд

рр

Студентське самоврядування як стимул до підвищення активності студентів коледжів. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Наукові розробки: перспективи 21 сторіччя», м. Краматорськ, 19 квітня 2017 року.

Науковий керівник -  магістр педагогіки, вихователь Дума С.В.

рооо

йй

йй

ааа

л

     6. Студент відділення енерготехнологій та підприємництва, група 4Тб-14 

Сьома Степан Андрійович

ж

є

Моделювання та ідентифікація процесу зміни тиску пари в трубопроводі парогенератора. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Наукові розробки: перспективи 21 сторіччя», м. Краматорськ, 19 квітня 2017 року.

Науковий керівник - к. т. н., доц. Шавранський М.В.

оооо

йй

ййй

ййй

рр

     7. Студентка відділення енерготехнологій та підприємництва, група 3ЕКПб-15 

Левицька Мар’яна Михайлівна

пп

пп

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КОНТОРСЬКИХ СЛУЖБОВЦІВ. Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Організаційні, правові та психолого-педагогічні аспекти реалізації професійної мобільності студентів: реалії та перспективи», м. Львів, 15-16 травня 2017 року.

Науковий керівник -  к.пед.н. Басараб В. Я.

лллл

ллл

ллл

л

     8. Студент відділення енерготехнологій та підприємництва, група 2Еб-16 

Кулієвич Степан Григорович

ллл

ооо

НАСЛІДКИ ЗРОСТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА В ДЕРЖАВІ. Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Організаційні, правові та психолого-педагогічні аспекти реалізації професійної мобільності студентів: реалії та перспективи», м. Львів, 15-16 травня 2017 року.

Науковий керівник -  магістр педагогіки, вихователь Дума С.В.

оооо

єєє

ааааа

о

9. Студентка відділення енерготехнологій та підприємництва, група 4ЕКПб

Процишин Аліна Володимирівна.

ААА

ППП

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ. Materials of the XIII International scientific and practical conference, «Cutting-edge science - 2017», 30 April - 07 May , 2017, Англія.

Науковий керівник:  викладач Ковальський Т.А.

ППП

ППП

ррр

ррр

10. Студентка відділення енерготехнологій та підприємництва, група 3ЕКПб

Тернівська Тетяна Ігорівна

ооо

ллл

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ. Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки: теорія і практика», м. Краматорськ, 03 червня 2017 року.

Науковий керівник -  викладач Барабалюк Р.С.

ооо

 ддд

ооо

11. Магістр економіки

Дуда (Соколовська) Ольга Володимирівна

ооо

ллл

ВИБІР СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ. Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки: теорія і практика», м. Краматорськ, 03 червня 2017 року.

пппп

аааяяяя

 

ж

ж

12. к. і. н., голова ЦМК соціально-гуманітарних дисциплін

Федунишин Любомира Любомирівна

ррр

ооо

ВИВЧЕННЯ І. КРЕВЕЦЬКИМ ІСТОРИЧНИХ ТРАДИЦІЙ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Україна у світовому історичному просторі”, м. Маріуполь, 21 квітня 2017 р., с. 141-144.

ооо

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ДОСЛІДЖЕННЯХ І. КРЕВЕЦЬКОГО. Матеріали Міжнародної наукової конференції “Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень”, м. Київ, 24 травня 2017 р.,с. 327-330.

о

ХХХ

13. Студентка відділення енерготехнологій та підприємництва, група 4ЕКПб-14

Федунків Мар’яна Любомирівна

о

ХХХ

ОСОБЛИВОСТІ ОНЛАЙН-КРЕДИТУВАННЯ. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення», м. Львів, 18-20 травня 2017 р.

Науковий керівник - викладач-методист Остафійчук Г.П.

ХХХ

ххх

л

14. Магістр економіки.

Перегінець Ольга Мирославівна

ххх

ххх

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ.Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми досліджень молодих науковців», м. Краматорськ, 10 червня 2017 року.

 ххх

 ххх

о

15. Студент відділення енергетичних технологій та підприємництва, група 3Еб-15

Зятюк Андрій Ігорович

ххх

ххх

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  ЕНЕРГЕТИКИ В КРАЇНАХ СВІТУ. Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми досліджень молодих науковців», м. Краматорськ, 10 червня 2017 року.

Науковий керівник: викладач Остафійчук І. Л.

ххх

ххх

ххх

л

16.  к. філ. н, викладач

Матвієнків Ольга Степанівна

o

хх

Структурно-семантичні характеристики фразеологічних одиниць англійської мови у сучасному художньому дискурсі. Стаття в журналі “Молодий вчений”, м. Харків №1 (41), січень, 2017 р., с. 292-294.

 

ххх

Phraseological Unitsat the English Lessons. Матеріали “TESOL-Ukraine National Convention”, Lviv, April 25-26, 2017.

 ххх

 

ххх

Національно-культурна домінанта у творенні фразеологічних одиниць у постмодерністській прозі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми філологічних наук: досвід науковців та освітян Польщі і України”, м. Люблін (Польща), 28–29 квітня 2017 р.,c. 110-111.

ххх

нн

кк

д

17.  Студентка економічного відділення, група-3екп-9-15

Гайван Альбіна Андріївна

мм

ллл

«ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ» Матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції «Економіка в Україні та світі», м. Краматорськ, 3 листопада 2017 року.

Науковий керівник – викладач Барабалюк Р.С.

нн

з

ллл

д

18. Директор Бурштинського енергетичного коледжу ІФНТУНГ, доктор філософських наук, професор, Заслужений працівник освіти України, академік Інженерної академії України.

Джура Олександр Дмитрович

р

о

ОСВІТА ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Формування професійного мобільного фахівця: європейський вимір, м. Львів, 16-17 листопада 2017 року.

д

дд

19. к.пед. н.

Басараб Володимир Ярославович

рр

д

«Інформаційно-комунікативна компетентність майбутнього економіста – одна із ключових компонентів успіху». Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Формування професійного мобільного фахівця: європейський вимір, м. Львів, 16-17 листопада 2017 року.

111

 

пп

20. викладач, магістр економіки

Барабалюк Руслана Степанівна

оо

о

«Вплив інноваційної культури викладача коледжу на підготовку професійно мобільного фахівця». Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Формування професійного мобільного фахівця: європейський вимір, м. Львів, 16-17 листопада 2017 року.

п

дппп

21. викладач-методист, голова ЦМК економічних дисциплін

Шувар Марія Михайлівна

д

є

«Підготовка професійно мобільного фахівця з використанням бригадної форми організації праці при виконанні практичних робіт і курсових робіт (проектів) з економічних дисциплін». Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Формування професійного мобільного фахівця: європейський вимір, м. Львів, 16-17 листопада 2017 року.

ппп

ллл

д

22. магістр економіки

Дуда Ольга Володимирівна

д

ж

«Значення поняття «професійна мобільність» в  педагогічній літературі». Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Формування професійного мобільного фахівця: європейський вимір, м. Львів, 16-17 листопада 2017 року.

ддд

ллл

л

23. Магістр педагогіки, вихователь

Дума Світлана Василівна

л

д

«Роль виховання у становленні професійно мобільного студента» Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Формування професійного мобільного фахівця: європейський вимір, м. Львів, 16-17 листопада 2017 року.

рр

оо

л

24. Методист

Николайко Іванна Степанівна

є

є

«Використання інтерактивних методів навчання під час проведення лекційних занять у коледжі» Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Формування професійного мобільного фахівця: європейський вимір, м. Львів, 16-17 листопада 2017 року.

оо

ддд

25. магістр фінансів

Перегінець Ольга Мирославівна

л

ж

«Роль економіки у формуванні професійно мобільного студента коледжу» Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Формування професійного мобільного фахівця: європейський вимір, м. Львів, 16-17 листопада 2017 року.

ллл

ааал

26. Викладач

Ковальський Тарас Анатолійович

о

о

«Розвиток професійної компетентності викладача коледжу» Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Формування професійного мобільного фахівця: європейський вимір, м. Львів, 16-17 листопада 2017 року.

а

о

27. Студентка групи 4Екп-б-15 відділення енерготехнологій та підприємництва

Тернівська Тетяна Ігорівна 

о

д

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ. Матеріали XIII міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та менеджмент у кризовий період», 1 грудня 2017 року, м. Краматорськ.

Науковий керівник – викладач Ковальський Т.А.

л

о

28.  Cтудентка групи 3Екп-9-15, економічне відділення

Бешенцева Любов Володимирівна

о

д

«ОСОБЛИВОСТІ ПРИХОВАНОГО БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ». Матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Наукові дослідження в Україні та світі». м. Краматорськ 10 листопада 2017 р.

Науковий керівник – викладач, магістр економіки Барабалюк Р. С. 

б

л

о

29. Студентка  групи 1ФБС-9-17, економічне відділення 

Зіняк Анастасія Степанівна

щ

д

РОЛЬ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ ДО НОВОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ. Матеріали XIII міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Наукові дослідження у Східній Європі» Том 2, м. Краматорськ,  8 грудня 2017 року.

Науковий керівник - магістр соціальної педагогіки, вихователь Дума Світлана Василівна.

р

о

о

д

д

г

30.  Студентка відділення енергетичних технологій та підприємництва, група 3Екб-17

Чабан Ірина Юріївна

р

ж

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ – МАРКЕТИНГУ. Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва міждисциплінарна науково-практична конференція. 30 листопада 2017 р. Київ, Івано-Франківськ − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf

Науковий керівник: викладач-методист Остафійчук Г. П.

а

g

п

д

31. Студентка відділення енерготехнологій та підприємництва, група 4ЕКПб-14 

Калантай Вікторія Володимирівна

г

о

СУТЬ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА.  Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва міждисциплінарна науково-практична конференція. 30 листопада 2017 р. Київ, Івано-Франківськ − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf.

Науковий керівник: магістр економіки, викладач Барабалюк Р.С.

а

а

о

щ

32. Заступник директора БЕК з навчальної роботи

Подолякіна Ольга Василівна

р

л

МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ STEM-НАВЧАННЯ. В рамках ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

р

в

в

33. Завідувач відділення енерготехнологій та підприємництва

Денис Надія Ярославівна

л

д

МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ STEM-НАВЧАННЯ. В рамках ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

л

жє

п

п

34. к.пед. н.

Басараб Володимир Ярославович

р

д

л

д

35. Магістр соціальної педагогіки, вихователь

Дума Світлана Василівна

о

д

«Сирітство як соціальне явище недостатньої уваги суспільства». Науково-педагогічний журнал "Обрії" внесений до нового Переліку наукових фахових видань України в галузі педагогічних наук (наказ МОН України від 16.05.2016 № 515 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 травня 2016 року").

л

о

о

36. Студентка групи 2Ек-9-16, економічне відділення

Глазкова Віта Олександрівна

л

ї

КРИПТОВАЛЮТА – МАЙБУТНЯ ЕРА ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ? Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «ScienceMax I», м. Краматорськ, 2 березня 2018 року.

Науковий керівник – магістр економіки, викладач Ковальський Т.А.

л

а

о

о

р

37. Студентка економічного відділення, група 3Екп-9-15

Процишин Діана Володимирівна

р

р

ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФОРМУВАННЯ. Матеріали науково-практичної конференції "Міжнародні наукові дослідження: інтеграція науки та практики", 27-28 квітня 2018 року, м.Київ, Інститут інноваційної освіти.  

Науковий керівник: магістр економіки, викладач Ковальський Тарас Анатолійович

А

Р

р

р

п

р

38. Студентка інженерно-екологічного відділення, група 4Пе

Дембовська Тетяна

п

п

п

ПРОБЛЕМА ВИРУБКИ ЛІСІВ. Матеріали науково-практичної конференції «Екогеофорум-2018: сучасна молодь за чисте довкілля». м. Івано-Франківськ, 2018.

Науковий керівник: викладач Холопик Євгенія Ігорівна. 

в

о

39. к. пед. н., викладач

Басараб Володимир Ярославович

п

п

ж

Структура ключових компетентностей обліковців з реєстрації бухгалтерських даних в контексті  розвитку інформаційного простору професійної освіти. Матеріали  Всеукраїнського науково-практичного WEB-форуму «Розбудова єдиного інформаційного простору української освіти – вимога часу», м. Харків, 22-23 березня 2018 р .– Кропивницький: Вид-во Льотної академії Національного авіаційного університету, 2018. – 60-63 с. 

о

о

ж

40. Студентка економічного відділення, група 2Фбс-9-16

Мартинів Надія

в

в

Віртуальна економічна гра "Стратегія банку на ринку фінансових послуг. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС РОБІТ ТАЛАНОВИТОЇ МОЛОДІ У СФЕРІ ГРОШЕЙ, ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ. Організатор - КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Кафедра банківської справи КНЕУ, Банківський клуб КНЕУ, Гуманітарний центр КНЕУ, м. Київ).

Науковий керівник: магістр економіки, викладач Ковальський Тарас Анатолійович.

п

і

п

41. Студентка економічного відділення, група 2Ек-9-16

Глазкова Віта

а

а

Тема презентації  "Які перспективи криптовалют в світі?" . ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС РОБІТ ТАЛАНОВИТОЇ МОЛОДІ У СФЕРІ ГРОШЕЙ, ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ. Організатор - КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Кафедра банківської справи КНЕУ, Банківський клуб КНЕУ, Гуманітарний центр КНЕУ, м. Київ.).

Науковий керівник: магістр економіки, викладач Ковальський Тарас Анатолійович

ч

ч

р

42. Студентка економічного відділення, група 2Ек-9-16

Хантімірова Христина

н

н

Тема презентації  "Які перспективи розвитку банків в Україні?" ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС РОБІТ ТАЛАНОВИТОЇ МОЛОДІ У СФЕРІ ГРОШЕЙ, ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ. Організатор - КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Кафедра банківської справи КНЕУ, Банківський клуб КНЕУ, Гуманітарний центр КНЕУ, м. Київ).

Науковий керівник: магістр економіки, викладач Ковальський Тарас Анатолійович.

а

а

п

43. Студент відділення енергетичних технологій та підприємництва, група 4ЕКПб

Ворона Микола Васильович

о

о

Особливості інвестиційного середовища в Україні". Сучасні світові тенденції розвитку науки та інформаційних технологій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25–26 травня 2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Одеса : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – С. 85-87

о

о

р

о

44. Студент економічного відділення, група 3ФБС-9-16

j

     Кащишин Денис

р

h

h

Науковий керівник: магістр економіки, викладач Ковальський Тарас Анатолійович.

h

g

45. Студентка економічного відділення, група 3ФБС-9-16

р

Мартинів Надія

j

л

g

Науковий керівник: магістр економіки, викладач Ковальський Тарас Анатолійович.

о

46. Студентка економічного відділення, група 3Ек-9-16

р

Мельник Софія

р

h

j

Науковий керівник: магістр економіки, викладач Ковальський Тарас Анатолійович.

h

g

Конкурс студентських есе від Kasta.ua.

«Карантин і криза - виклик або нова можливість для України»

 

Kasta.ua (https://kasta.ua) оголосила конкурс есе для всіх студентів на тему:  «Карантин і криза - виклик або нова можливість для України».

 

Дедлайн: 20 травня.

Призовий фонд 40 000 грн.

 

Мета конкурсу есе - спонукати молодих і талановитих студентів розвивати творчий потенціал та критичне мислення, стимулювати навички вирішення завдань в нестандартних ситуаціях.

 

На конкурс приймаються роботи студентів, які демонструють креативне нестандартне мислення, а також враховують сучасні тенденції економічного та політичного розвитку країни в рамках сучасних реалій.


Конкурс буде проходити в два етапи:

* Перший етап – з 13 квітня по 20 травня (журі визначить 5 півфіналістів)

* Другий етап - з 20 травня по 30 травня.

Церемонія нагородження - 2 червня

Роботи переможців будуть опубліковані на сторінці: kasta-students.com.ua

Посилання на умови конкурсу: https://kasta-students.com.ua/ 

Посилання на сайт організатора конкурсу: https://kasta.ua/

Email координатора проекту (Координатор проекту - PR директор https: //kasta.ua/, Наталія Логвін - [email protected])

Вимоги організаторів:
· Конкурс відкритий для будь-якого зареєстрованого студента ВНЗ (державний або приватний);
· Анонс конкурсу має бути опублікований на офіційній сторінці навчального закладу або кафедри;
· Приймаються заявки від студентів з усіх областей України;
· Кожен студент повинен мати куратора від ВНЗ;
· Конкурсанти повинні залишатися студентами протягом навчального року 2019/20;
· У зв’язку з карантином, організатори залишають за собою право змінювати таймінг.

Баннери: