ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

     

;;;;;;;;;

СОДОМА Ольга Василівна

завідувач заочного відділення

pppppppppppppppp

     Заочна форма навчання дає змогу здобути освіту у коледжі за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» та «бакалавр» без відриву від основної діяльності. Головними завданнями заочного відділення є здійснення освітньої діяльності, планування і організація навчального процесу, забезпечення державного замовлення та договорів на підготовку молодших спеціалістів.

ttt

рррррррррррррррр

      Підготовка фахівців на заочному відділенні за о.к.р. «молодший спеціаліст»  здійснюється за такими напрямами:

hhhhhhhh

  • Електротехніка

  • Енергетика

  • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

  • Економіка і підприємництво

     нннннннннн

     Заочне відділення Бурштинського  енергоколеджу засновано в 1990 році і в даний час веде підготовку фахівців з чотирьох спеціальностей:

ооооооооооооо

 • 5.05070101.Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем

 • 5.05060101.Монтаж і експлуатація теплоенергетичного  устаткування теплових електростанцій

 • 5.05020202.Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях

 •  5.03050401.Економіка підприємства

 ппппп

     З 1990 по 2015 роки на відділенні підготовлено 1114 молодших спеціалістів, з відзнакою отримали дипломи 141випускник.

шшшшшш

     Із створенням у коледжі ступеневої освіти у 2007 році було відкрито заочне відділення за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». На даний час підготовка фахівців здійснюється за трьома напрямами:

jjjjjjjjjjjjj

  • 6.050601 Теплоенергетика

  • 6.030504 Економіка підприємства

  • 6.050701 Електротехніка та електротехнології

 пппппппппппп

     На заочному відділенні, здебільшого, навчаються студенти, які працюють за обраним фахом – це робітники Бурштинської, Добротвірської та Ладижинської ТЕС, ДМП ”Івано-Франківськтеплокомуненерго”, Львівської та Калуської ТЕЦ, Рівненської та Хмельницької АЕС,  обласних та районних підприємств електромереж, а також працівники  установ та організацій в галузі економіки.

ППППППППППП

ллллллл

Лекційне заняття з електричних мереж

 проводить  викладач   І. В. Шарабуряк

oooooooooooooooooooooooooєo

Заняття з дисципліни

«Монтаж і ремонт ТЕУ  ТЕС»  проводить викладач  А. І. Школяр

jjjjjjjjjjjjj

kkkkkkkkkk

     Навчальний процес проходить під час сесій та у міжсесійний період. Сесії для заочної форми навчання – це частина навчального року, протягом яких проходять аудиторні форми навчального процесу, передбачені навчальним планом. Міжсесійний період – це частина навчального року, протягом якого здійснюється позааудиторна самостійна робота студентів із засвоєння  навчального матеріалу, студенти виконують індивідуальні контрольні завдання. 

    До роботи на відділені залучаються висококваліфіковані викладачі навчального закладу.  Студенти заочної форми навчання користуються бібліотечним фондом коледжу, комп’ютерними кабінетами, Інтернет-мережею та лабораторіями.

     

Викладач М. М. Шувар

 Проводить  заняття з дисципліни «Економіка енергетики»

llll

llll

Лабораторне заняття

з дисципліни «Основи гідрогазодинаміки»  проводить викладач Л.Б. Назар

hhhhh

     У коледжі налагоджена співпраця з професійним ліцеєм енергетичних технологій смт. Отинія, ВПУ № 13 м. Івано-Франківськ, ВПУ №17 м. Коломия, розроблені інтегровані навчальні плани підготовки молодших спеціалістів на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за напрямами підготовки та скороченим терміном навчання.  

     Виробничу переддипломну практику студенти-заочники проходять на базових підприємствах енергетичної галузі.

kkk

   

Студенти-заочники на ВРП

Бурштинської ТЕС

llllll

j

     Чимало випускників заочного відділення займають відповідальні посади в енергетичних підприємствах нашої держави. Серед них:  Аврамчук Микола Вікторович – начальник ВППР Трипільської ТЕС; Зімайло Теодозій Іванович – начальник КТЦ Бурштинської ТЕС; Андрієшин Ярослава Мирославівна – директор ЗАТ «Сантехмонтаж»; Федорцев Ярослав Євстахійович – начальник газової служби ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго»; Хрін Юрій Іванович – головний інженер Тлумацького РЕМ; Солянников Петро Борисович – заступник начальника ЦТАВ Молдавської ТЕС; Мазяр Галина Ярославівна – начальник зміни хімцеху Добротвірської ТЕС; Лащукевич Наталія Ігорівна – провідний інженер ВТВ Добротвірської ТЕС.

 

Баннери: