НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Майстер  народжується в праці 

g,hhhhhfxnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Возняк Ігор Мирославович

завідувач навчально–виробничої практики

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

hjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

     В основу підготовки майбутніх фахівців  покладено практичну направленість навчального процесу. Це одна з визначальних складових набуття студентами навичок практичної діяльності і майбутнього працевлаштування.

    Практичне навчання студентів проводиться відповідно до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993р. № 93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20.12.1994р. № 351).

     Метою практичного навчання є оволодіння студентами формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії; формування у них, на базі одержаних в коледжі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових виробничих умовах; виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

     Практичне навчання у коледжі проводиться за такими основними методами: усна розповідь, бесіда, демонстрація, самостійно організоване спостереження, практичний показ, вправи, ділові ігри, самостійне виконання виробничих завдань, перевірка результатів практики, умінь і навичок.

    Практика студентів передбачає безперервність і послідовність її проведення під час одержання достатнього обсягу практичних знань та вмінь, відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста ® бакалавра.

     Головною метою даного навчання, як для керівників практик, майстрів виробничого навчання, так і для студентів, повинні бути наступні чинники:

     -      оволодіння сучасними методами і формами організації праці;

     -     формування професійних вмінь, навичок, які необхідні для прийняття самостійних рішень;

     -     вибір та реалізація найбільш ефективних та якісно можливих професійних рішень;

     -     постійне оновлення своїх знань та творче застосування їх у практичній діяльності.

     Схемою проходження практики студентами енергоколеджу є інтеграція навчання з виробництвом. Суть інтегративної  технології практичної підготовки студентів полягає у тому, що студенти, паралельно з вивченням дисциплін навчального плану спеціальності, отримують практичні навички у лабораторіях та майстернях коледжу. Під час занять-екскурсій і під час проходження виробничих та переддипломних практик ознайомлюються зі специфікою роботи  підприємств й організацій різних форм власності згідно з обраною професією.

     За період проходження практики у студентів суттєво підвищується рівень виробничого виховання, вони більш ґрунтовно засвоюють нові наукові погляди на організацію виробничих процесів, високо  цінують думку і професійну майстерність старшого покоління. Такі якості дозволяють швидше адаптуватись на робочому місці після закінчення коледжу.

     Отже, основне завдання навчального закладу – підготовка студентів до практичної діяльності на виробництві. Підготовка до праці включає в себе, з однієї сторони, озброєння основами знань, необхідними у роботі, з іншої формування професійних умінь і навичок.

     Упродовж навчання у коледжі згідно навчального плану проводяться такі види практик:

     -     навчальна практика для одержання робітничої професії;

     -     навчальна слюсарно-механічна;

     -     виробнича-технологічна;

     -     переддипломна;

         Після завершення курсу навчання усі навчальні групи здають іспит.

      Виробничу та переддипломну практики студенти проходять на таких базових підприємствах:

     -     ВАТ «Західенерго»:

         · ДТЕК «Бурштинська ТЕС;

         · «Галременерго»;

     -     ПАТ «Прикарпаттяобленерго»;

     -     Корпорація «Прикарпатська фінансова група»;

     -     «Приват Банк»;

     -     Комунальне підприємство «Житловик»;

     -     Івано-Франківськ «Теплокомуненерго».

      Слюсарно- механічна майстерня

Виконуються наступні практичні роботи:

-         розмічання;

-         рубання металу;

-         правлення і гнуття;

-         різання металу;

-         обпилювання;

-         свердління;

-           нарізування різьби;

-           комплексні слюсарні роботи;

    - ознайомлення з металоріжучими станками.

                                      

 Навчальна практика по набуттю робітничої професії

       Електромонтажна майстерня

«Електрослюсар з ремонту електрообладнання

електростанцій та енергосистем»

У даній майстерні виконуються наступні види робіт:

- електромонтажні роботи;

- ремонт кабелів і елементів повітряних ліній електропередач;

- ремонт електричних апаратів напругою до 1 кВ;

- ремонт електричних машин.

      Тепломонтажна   майстерня

«Слюсар з обслуговування теплоенергетичного

                                    устаткування електростанцій»

- такелажні роботи;

- монтаж фланцевих з’єднань;

- ревізія і ремонт арматури;

- монтаж підшипників;

- зварювальні роботи;

- ревізія і монтаж насосів;

- монтаж і ремонт теплообмінних апаратів;

- слюсарні роботи при монтажі    

  турбіни.

       Майстерня автоматизації

«Слюсар з контрольно – вимірювальних приладів

та автоматики»

Проводяться наступні види практики:

  - електровимірювальна;

 - електромонтажна;

  - практика по обслуговуванню  засобів  

     вимірювання і автоматизації.

 Адміністрація коледжу постійно тримає зв'язок з підприємствами, на яких працюють випускники, з метою розширення баз практики та обміну досвідом з питань впровадження інноваційних технологій в систему навчання.

Баннери: