Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

на навчання до Відокремленого структурного підрозділу

"Бурштинський енергетичний фаховий коледж

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу"

для здобуття освітнього ступеня бакалавр   в 2021 році

переглянути