ВИХОВНА РОБОТА

Виховна     робота  - процес цілісний
і безперервний
зжзжзжзжзжзжзжзжзжзжзжзжзжзжзжзжзжзжзжзж
ссссссссссссссссссссссссссссссссс
ссссссссс

ллллллллллллллллллллллллллл

ДМИТРИШИН Ігор  Петрович

заступник директора  з  виховної роботи

.

       Головним завданням навчально-виховного процесу у коледжі є всебічний розвиток студента, надання майбутнім фахівцям системи знань, умінь та навичок, а також забезпечення культурного і духовного розвитку       особистості,   виховання юнаків та дівчат у дусі найкращих людських  цінностей.  Виховна робота планується і здійснюється відповідно до Концепції національного виховання студентської молоді, у якій зазначено основні напрями національного виховання;  відображається в Єдиному плані навчально-методичної та виховної роботи коледжу.

       Педагогічний колектив щорічно ставить перед собою завдання впровадження ідей і засобів народної педагогіки, народознавства, родинного виховання, формування любові до рідної землі і свого народу.       Пріоритетними напрямами національного виховання в коледжі є:

     -         формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати;

     -    забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії рідного народу;

     -    формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

     -    прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну;

     -         виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;

     -    формування екологічної культури людини, гармонії її відносин з природою;

     -    розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення умов їхньої самореалізації.

   Відповідно до цих напрямів проводяться такі форми роботи:

    • екскурсії до музеїв міста;

    • участь у фольклорно-мистецьких святах;

    • години спілкування народознавчого характеру;

    • фольклорні мовно-мистецькі свята і свята народного календаря;

    • зустрічі з діячами культури й мистецтва;

    • конкурс творчих робіт;

    • робота гуртків, спортивних секцій;

    • вечори поезії;

    • відвідування театрів і виставкових залів тощо.

   Особлива роль у виховній діяльності покладається на органи студентського самоврядування, серед основних завдань яких є підвищення ефективності навчально-виховного процесу, забезпечення виховання духовності та культури студентів.

оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо

лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

  

Результатами успішної роботи є участь та перемога в обласних конкурсах і фестивалях:

- обласному конкурсі народних традицій, звичаїв та обрядів;

- обласному огляді-конкурсі «Тобі співаємо, Україно»;

- обласний конкурс «Пісенний вернісаж»;

- обласна спартакіада;

- конкурс студентських гуртожитків;

    Кожного року студенти коледжу беруть участь у Всеукраїнському конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика. Усвідомлення своїх етнічних витоків накладає могутній відбиток на життєвий  шлях особистості, спрямованість її діяльності, зміст і мету життя. 

    В основу правильного підходу до проблем виховання в нашому навчальному закладі покладене комплексне планування та організація виховної роботи. Ставимо перед собою мету, щоб процеси навчання та виховання були взаємопов’язані.  

Баннери: