НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

     Навчально-методична робота є основною ланкою педагогічної діяльності у коледжі. Тому, відповідно до Положення про вищий  навчальний заклад, у 1995 році в Бурштинському енергетичному технікумі був створений навчально-методичний кабінет, який очолила Денис Надія Ярославівна. Саме Надії Ярославівні довелось створити естетично оформлений та наповнений навчально-методичним забезпеченням новостворений навчально-методичний кабінет, який координував роботу навчальної частини, міні-друкарні, голів циклових методичних комісій.

нн

о

Денис Н. Я.

оо

     У 1998 році прийнято на посаду методиста – Вартельник Оксану Богданівну, яка працювала у безпосередньому підпорядкуванні завідувача навчально-методичного кабінету до 2011 року.

ооо

д

Вартельник О. Б.

ооо

     З 2000-2002 роки вагомий вклад у розвиток матеріально-технічного забезпечення та в діяльність кабінету загалом, зробив тимчасово призначений (на час декретної відпустки) методист Пилипенко Євгеній Якович.

ж

д

Пилипенко Є. Я.

д

     У зв’язку зі зміною статусу навчального закладу та його реструктуризацією, з вересня 2006 року завідувачем навчально-методичного кабінету було призначено Ковальчук Любов Степанівну, яка продовжила справу попередниці, свого наставника – Надії Ярославівни. Разом із методистом – Вартельник Оксаною Богданівною оновлено індивідуальні папки викладачів новими педагогічними надбаннями, поповнено педагогічними та інформаційно-методичними посібниками , навчальними програмами та робочими навчальними програмами викладачів методичну базу кабінету. Адміністрацією коледжу закуплено нові меблі та комп’ютерне обладнання для навчально-методичного кабінету, навчальної частини тощо.

ггг

ррр

Ковальчук Л. С.

л

     У серпні 2011 року методистом навчально-методичного кабінету призначено колишню випускницю –Николайко Іванну Степанівну. Із приходом творчої особистості – Іванни Степанівни, навчально-методичний  кабінет отримав можливість поліпшити інформаційно - методичну діяльність. 

л

ж

Николайко І. С.

лл

     Ефективна творча праця продовжується по цей час.

     З метою більш ефективного виконання навчально-методичної роботи на відділеннях, у 2013 році введено до штатного розпису посаду «методист відділення». Новопризначені Кропельницький Петро Михайлович і Козар Марина Анатоліївна виконували покладені на них обов'язки методиста відділення енерготехнологій та підприємництва і методиста електроенергетичного відділення.

оо

оо

 Кропельницький П. М.

дд

     У зв'язку з переходом Петра Михайловича на посаду викладача, упродовж 2016-2017 навчального року обовיязки методиста відділення енерготехнологій та підприємництва виконував кандидат педагогічних наук Басараб Володимир  Ярославович. Нещодавно, з метою удосконалення наукової роботи, створений науково-методичний кабінет. На даний час обов'язки методиста науково-методичного кабінету виконує Галамага Лідія Юліанівна.

оо

ббббббббб  бббббббббббб 

рр

                                  Басараб В. Я.                                                                                Галамага Л. Ю.

о 

 

о

       Методична робота – це творчий процес, який вимагає виховання педагогів у дусі методичної культури, впровадження у практику раціональних методів, активізуючи при цьому пізнавальну діяльність кожного педагогічного працівника. Робота навчально – методичного кабінету, що є організаційним та об'єднуючим центром, який координує роботу голів циклових методичних комісій відповідно до модернізаційних освітніх процесів, здійснюється відповідно до Єдиного плану навчально-методичної та виховної роботи. Для успішної реалізації усіх напрямів забезпечена тісна співпраця адміністрації, навчально-методичного кабінету та голів циклових методичних комісій, яких у коледжі є дев'ять на освітньо-професійному ступені «молодший спеціаліст» та три випускові ЦМК на освітньому ступені «бакалавр».

ллл

 ррр

ллл

     Пріоритетним напрямом надання необхідної методичної допомоги працівниками навчально-методичного кабінету є підвищення фахової майстерності педагогічних працівників, які проходять атестацію у поточному навчальному році.  З метою вивчення досвіду роботи відвідуються відкриті   заняття та поза аудиторні заходи, оформляються супровідні документи для підвищення кваліфікації та атестаційні листи, тощо.

 

     Традиційними є щорічні декади методичної роботи, які проходять у другій половині січня – це круглі столи,  конференції, педагогічні читання. Упродовж року, почергово, проходять тижні циклових методичних комісій, що проводяться відповідно до графіка, затвердженого заступником директора з навчальної роботи. Вище названі заходи сприяють обміну досвідом  між досвідченими педагогами та зростанню професійної майстерності педагогів-початківців. Спільними зусиллями реалізується педагогічна проблема коледжу: «Реалізація ідей акмепедагогіки у формуванні практичних навичок майбутніх фахівців».

ппп

ллл

     Основні напрямки роботи над проблемним питанням :

1. Моніторинг самовдосконалення професійного рівня педагогічного працівника. (Самоаналіз)

2. Трансформування наукових ідей у педагогічну практику. (Вивчення наукових статей)

3. Впровадження в діяльність голів ЦМК передових педагогічних ідей. (Практично)      

4. Підвищення фахової майстерності педагогів, організація курсової підготовки.

5. Організація та проведення : конференцій, круглих столів, методичних семінарів-практикумів, школи педагогічної майстерності на основі діалогу, імітаційно-рольових ігор, тренінгів, виставок методичних напрацювань, ярмарки педагогічних ідей, школи молодого викладача тощо.

     Виховувати у молодого покоління педагогів прагнення до взаєморозуміння, соціально-практичного досвіду поколінь, солідарності, толерантності та ефективної співпраці в умовах життя у спільному європейському домі покликані науково-практичні конференції, які проводяться у стінах навчального закладу та поза його межами. Мета науково-практичних конференцій – ознайомлення з філософськими засадами моделювання системи освіти, формування культури і світогляду як найважливіших чинників гуманізації умов існування, управління процесом удосконалення професійної компетентності педагогів.

ддд

жжж

     На традиційних щорічних конференціях присутні всі педагогічні працівники – це внутрішньоколеджівські конференції. У зовнішніх конференціях (всеукраїнських та міжнародних) беруть участь науковці та студенти відділення енерготехнологій та підприємництва. Керівництво здійснює науково-методичний кабінет, у якому працює методист відділення. Результати конференцій публікуються в наукових виданнях та висвітлюються на сайті коледжу.

     В наш час, коли професійна і соціальна планка піднімається все вище і вище, питання самовдосконалення є надзвичайно актуальним. Народна мудрість навчає, що людські вчинки множаться. Митрополит Андрей Шептицький  повчав: « В кожну працю треба вкладати ціле своє серце,  цілого себе, і то в усіх званнях, бо інакше праця не дає добрих наслідків». Серця студентства – родючий грунт, на котрому зійдуть посіяні нами, педагогами, зерна знань. Ніби сьогодні, промовляє до нашого покоління педагогів Іван Франко: «Сійте! На живий. На родючий грунт впадуть сімена думки Вашої».  Тож недаремно у коледжі є традиційне свято «Педагогічні обжинки» - нетрадиційна форма проведення підсумкової педагогічної ради, яка потребує серйозної підготовки всіма структурними підрозділами. А навчально – методичним кабінетом – особливо, адже під час свята адміністрація та педагоги дякують одні одним за ефективну працю та вагомі здобутки за поточний навчальний рік. Ветерани педагогічної ниви отримують нагороди – дипломи та премії імені перших директорів Олександра Онисимовича Семенюка та Олександра Федоровича Ромасенка, отримують грамоти, подяки, цінні подарунки.

вв

лл

д

ж

     Навчально-методичний кабінет у сучасному вищому навчальному закладі є конче необхідний. Адже питання педагогіки вищої школи залишається актуальним, оскільки досить не просто  науковцеві-теоретику чи інженеру – фахівцеві непедагогічного спрямування стати педагогом – майстром. Методичні кабінети є інформаційними та координувальними центрами неперервного підвищення кваліфікації педагога.

 

 

 

                                        

Баннери: