Економічне відділення


РРР

ЄМБРИК Марія Ярославівна
завідувач економічного відділення
РР

     На початку 90-х років розпочалися процеси переходу від командно-адміністративної системи господарювання до ринкової економіки. У суспільстві постало завдання формування нового економічного мислення персоналу підприємств, організацій. Усе це стало передумовою створення в навчальному закладі спеціальностей економічного напряму.

     Економічне відділення започатковано в 1992 році відкриттям спеціальності «Економіка підприємства» напряму «Економіка і підприємництво». Значну методичну допомогу в організації і становленні відділення надали викладачі кафедри економіки підприємства Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу доктор економічних наук О. М. Данилюк, кандидат енономічних наук В. Д. Никифорук, доцент кафедри М. Д. Федишин, асистент кафедри Н. Й. Павлусевич. Спочатку обов’язки завідувача відділення і голови ЦМК виконувала Марія Михайлівна Шувар, а у 2000 році завідувачем відділення призначено Марію Ярославівну Ємбрик

       У 2001 році ліцензовано ще дві спеціальності: «Банківська справа» та «Біржова діяльність», а з 2008 року здійснюється підготовка молодших спеціалістів зі спеціальностей «Фінанси та кредит» та «Оціночна діяльність».

                                                                                                     

     На відділенні працює згуртований колектив викладачів, серед них: Джура О.Д.- доктор філософських наук, 3 викладачі методисти і 12 викладачів вищої категорії.
     Тривалий час секретарем відділення працює випускниця технікуму Богданна Михайлівна Николин; лаборантами відділення працювали: Олеся Пархуць, Світлана Остапенко, Іванна Сендунь, Лілія Мазур, Лілія Шпакович, Галина Романюк, Оксана Федуняк, Ірина Ходак.
     На відділенні підготовлено близько тисячі молодших спеціалістів, які працюють на підприємствах, установах та в організаціях, а близько 80% продовжують навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр». Ми гордимося успіхами наших випускників, які працюють на посадах економістів, бухгалтерів та провідних спеціалістів Бурштинської ТЕС – це: Джура Макар - начальник відділу планово-аналітичної роботи та бюджетування грошових потоків ДТЕК "Бурштинська ТЕС"; Нікіфорова Тетяна, Романів Анастасія, Коваль Оксана, Білик Андрій, Негодіна Уляна, Мороз Марія, Жукровська Наталія, Галушка Ірина, Хорунжа Оксана, Дуда Андрій, Дмитриків Наталія, Мудра Ірина, Лука Оксана, Федунків Ольга, Бурак Ольга, Міліченко Ірина.
     Добре освоїли фах викладачів коледжу випускники: Барабалюк Руслана, Непорадна Ірина, Дяків Володимир, який займає посаду головного бухгалтера; Мовчан Наталія, Лазоришин Ірина, Цюрко Наталія – працівники бухгалтерії; Іванців Іванна, Чепіль Галина та Паньків Наталія - лаборанти; Магмет Тарас – працівник інформаційного центру.

      Економічна освіта в коледжі спирається на закономірності економічного розвитку суспільства, сучасні принципи, форми і методи господарування, економічну політику держави, економіку і організацію виробництва, основи наукової організації праці.
     

     Студенти коледжу беруть участь у пошуковій і науково-дослідницькій роботі. Це є одним із напрямів особистісного орієнтованого навчання, спрямованого на розвиток аналітичних та креативних здібностей, інтелекту, пам`яті мови, поліпшення засвоєння студентами навчального матеріалу відповідно до вимог Галузевих стандартів вищої освіти. 

     Покликанням кожного викладача циклової методичної комісії економічних дисциплін є навчити майбутнього фахівця орієнтуватися у складних змінах економічних реалій, а також допомогти зрозуміти істину, що заробляти гроші - це ремесло, а витрачати їх - це мистецтво.Нащадки Прометея

Баннери: