072 Фінанси, банківська справа і страхування

Освітньо-професійна програма  відкрити 
Робочий навчальний план для 1-2 курсу (денна форма) відкрити
Робочий навчальний план для 3 курсу (денна форма) відкрити
Робочі програми навчальних дисциплін
Інформатика і КТ  відкрити 
Менеджмент відкрити
Основи маркетингу відкрити  
Культурологія відкрити
Політична економія відкрити  
Економіка підприємства відкрити  
Основи філософських знань відкрити
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) відкрити
Правознавство
Соціологія відкрити
Історія України
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Фізичне виховання
Статистика
Безпека життєдіяльності
Інформатика та комп'ютерна техніка
Фінанси підприємства
Бухгалтерський облік відкрити
Екологія відкрити
Вища математика
Банківські операції відкрити
Страхові послуги відкрити
Податковва система відкрити
Гроші і кредит відкрити
Інформаційні системи і технології у фінансових і кредитних установах
Охорона праці
Політологія 
Психологія
Контроль і ревізія відкрити
Фінансова статистика відкрити
Аудит підприємницької діяльності
Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
Фінансовий ринок
Баннери: