141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітньо-професійна програма відкрити
Робочий навчальний план для 1-2 курсу (денна форма)  відкрити
Робочий навчальний план для 3-4 курсу (денна форма) відкрити
Робочий навчальний план  (заочна форма) відкрити
  Робочі програми навчальних дисциплін
Метод. 
Історія України  відкрити 
Українська мова (за професійним спрямуванням) відкрити
Культурологія відкрити
Основи філософських знань відкрити
Соціологія відкрити
Економічна теорія
Основи правознавства
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) відкрити
Фізичне виховання відкрити
Безпека життєдіяльності
Теоретичні основи електротехніки відкрити
Конструкційні та електротехнічні матеріали відкрити
Електричні машини і трансформатори відкрити
Основи метрології та електричних вимірювань відкрити
Основи електронної та мікропроцесорної техніки відкрити
Основи екології
Основи інженерної і комп'ютерної графіки відкрити
Елементи вищої математики
Електроустаткування електростанцій і підстанцій відкрити
Електричні мережі електричних систем відкрити
Монтаж і налагодження електроустаткування електростанцій та електричних мереж відкрити
Експлуатація  електроустаткування електростанцій та електричних мереж відкрити
Релейний захист і автоматика електричних систем відкрити
Організація  і технологія ремонту електроустаткування електростанцій та електричних мереж відкрити
Економіка енергетики відкрити
Охорона праці відкрити
Охорона праці в галузі відкрити
Психологія
Основи технічної механіки відкрити
Вступ до фаху
Тепломеханічна частина електростанцій
Основи інж. розрахунків на ПЕОМ відкрити
Комп'ютерна графіка в електротехніці
Навчальна практика відкрити
Технологічна практика відкрити
Переддипломна практика відкрити
Дипломне проектування
Баннери: