ЦМК автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

ДИСЦИПЛІНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА РОБОЧА ПРОГРАМА
Інженерна та комп'ютерна графіка відкрити відкрити
Вища математика відкрити відкрити
Електротехніка і електромеханіка відкрити відкрити
Термодинаміка і теплотехніка відкрити відкрити
Гідрогазодинаміка відкрити відкрити
Технічна механіка відкрити відкрити
Електроніка і мікросхемотехніка відкрити відкрити
Електрорадіоматеріали відкрити відкрити
Основи екології відкрити відкрити
Виробничі процеси виробництва та устаткування об'єктівв автоматизації відкрити відкрити
Теорія автоматичного управління та технічні засоби автоматизації відкрити відкрити
Метрологія, технологія вимірювання та прилади відкрити відкрити
Основи комп'ютерно-інтегрованого управління відкрити відкрити
Автоматичні системи управління технологічних процесів відкрити відкрити
Обслуговування засобів автоматизації відкрити відкрити
Основи проектування систем автоматизації відкрити відкрити
Економіка підприємства відкрити відкрити
Монтаж засобів автоматизації відкрити відкрити
Охорона праці в галузі відкрити відкрити
Вступ до фаху відкрити відкрити
Нетрадиційна енергетика відкрити відкрити
Основи комп'ютерних технологій відкрити відкрити
Навчальна практика (комп'ютерна) відкрити відкрити
Інформатика відкрити відкрити
Технології відкрити відкрити