151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Освітньо-професійна програма відкрити
Робочий навчальний план для 1-2 курсу (денна форма)  відкрити 
Робочий навчальний план для 3-4 курсу (денна форма)  відкрити
Робочі програми навчальних дисциплін
метод.
Технології  відкрити 
Нетрадиційна енергетика відкрити
Електроустаткування електростанцій відкрити
Основи комп'ютерної техніки відкрити
Технічна механіка відкрити
Термодинаміка і теплотехніка (1 курс) відкрити

Термодинаміка і теплотехніка (2 курс) відкрити
Електроніка і мікросхемотехніка (1 курс) відкрити
Електроніка і мікросхемотехніка (2 курс) відкрити
Гідрогазодинаміка відкрити
Історія України відкрити
Українська мова (за проф. спрямуванням) відкрити
Культурологія відкрити
Основи філософських знань відкрити
Соціологія відкрити
Економічна теорія відкрити
Основи правознавства відкрити
Іноземна мова (за проф. спрямуванням) відкрити
Фізичне виховання відкрити
Інженерна та комп'ютерна графіка відкрити
Вища математика відкрити
Електротехніка і електромеханіка відкрити
Електрорадіоматеріали відкрити
Основи екології відкрити
Безпека життєдіяльності відкрити

Виробничі процеси виробництва та устаткування об'єктів автоматизації

відкрити
Теорія автоматичного управління та технічні засоби автоматизації відкрити
Метрологія, технологічні вимірюввання і прилади відкрити
Основи комп'ютерно-інтегрованого управління відкрити
Автоматичні системи управління технологічних процесів відкрити
Обслуговування засобів автоматизації відкрити
Основи проектування засобів автоматизації відкрити
Економіка підприємства відкрити
Монтаж засобів автоматизації відкрити
Основи охорони праці відкрити
Комп'ютерні системи та мережі АСК ТП відкрити
Навчальна практика відкрити
Технологічна практика відкрити
Переддипломна практика відкрити
Баннери: