НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ І ПЕДАГОГІВ КОЛЕДЖУ

йййй

     1. Викладач

Ковальський Тарас Анатолійович

ххх

хх

«ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНА ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯІ». ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наука і технології - крок до майбутнього». м. Прага, Чехія. 2017

йй

йййooo

ллл

    

2.Студентка відділення енерготехнологій та підприємництва, група 4ЕКПб-14 

Калантай Наталія Володимирівна

ллл

жжж

«Засади формування сучасної української моделі менеджменту». Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Інновації у сучасному світі» м. Краматорськ 17 лютого 2017 року. Науковий керівник викладач Бараболюк Руслана Степанівна;

ррр

йй

рррр

ллл

     3.  Студентка відділення енерготехнологій та підприємництва, група 2Тб-16 

Федотова Віталіна Володимирівна

ддд

жжж

«Дослідження коливного руху гіроскопа на вібруючій основі». Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Технічні науки: Обговорення актуальних проблем», м. Краматорськ, 5 березня 2017 року. Науковий керівник к.ф-м.н., доцент Цідило Іван Васильович.

йй

ппп

й

     4. к. пед. н. Басараб Володимир Ярославович Технологія формування економічної компетентності в майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Суспільні науки: невирішені питання», м. Краматорськ, 22 квітня 2017 року.

иии

ййй

ййй

     5.  Студент відділення енерготехнологій та підприємництва, група 3Еб-15 

Бегметюк Володимир Володимирович

дд

рр

Студентське самоврядування як стимул до підвищення активності студентів коледжів. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Наукові розробки: перспективи 21 сторіччя», м. Краматорськ, 19 квітня 2017 року. Науковий керівник: магістр педагогіки, вихователь Дума С.В.

рооо

йй

йй

ннн

ааа

     6. Студент відділення енерготехнологій та підприємництва, група 4Тб-14 Сьома Степан Андрійович. Моделювання та ідентифікація процесу зміни тиску пари в трубопроводі парогенератора. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Наукові розробки: перспективи 21 сторіччя», м. Краматорськ, 19 квітня 2017 року. Науковий керівник: к. т. н., доц. Шавранський М.В.

оооо

йй

ййй

ййй

     7. Студентка відділення енерготехнологій та підприємництва, група 3ЕКПб-15 

Левицька Мар’яна Михайлівна

пп

пп

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КОНТОРСЬКИХ СЛУЖБОВЦІВ. Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Організаційні, правові та психолого-педагогічні аспекти реалізації професійної мобільності студентів: реалії та перспективи», м. Львів, 15-16 травня 2017 року. Науковий керівник: к.пед.н. Басараб В. Я.

лллл

ллл

ллл

     8. Студент відділення енерготехнологій та підприємництва, група 2Еб-16 

Кулієвич Степан Григорович

ллл

ооо

НАСЛІДКИ ЗРОСТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА В ДЕРЖАВІ. Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Організаційні, правові та психолого-педагогічні аспекти реалізації професійної мобільності студентів: реалії та перспективи», м. Львів, 15-16 травня 2017 року. Науковий керівник: магістр педагогіки, вихователь Дума С.В.

оооо


єєє

ааааа

9. Студентка відділення енерготехнологій та підприємництва, група 4ЕКПб

Процишин Аліна Володимирівна.

ААА

ППП

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ. Materials of the XIII International scientific and practical conference, «Cutting-edge science - 2017», 30 April - 07 May , 2017, Англія. Науковий керівник:  викладач Ковальський Т.А.

ППП

ППП

РРРР

ррр

ррр

ррр

10. Студентка відділення енерготехнологій та підприємництва, група 3ЕКПб

Тернівська Тетяна Ігорівна

ооо

ллл

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ. Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки: теорія і практика», м. Краматорськ, 03 червня 2017 року. Науковий керівник:  викладач Барабалюк Р.С.

ооо

 ддд

ооо

11. Магістр економіки

Дуда (Соколовська) Ольга Володимирівна

ооо

ллл

ВИБІР СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ. Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки: теорія і практика», м. Краматорськ, 03 червня 2017 року.

пппп

аааяяяя

 

12. к. і. н., голова ЦМК соціально-гуманітарних дисциплін

Федунишин Любомира Любомирівна

ррр

ооо

ВИВЧЕННЯ І. КРЕВЕЦЬКИМ ІСТОРИЧНИХ ТРАДИЦІЙ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Україна у світовому історичному просторі”, м. Маріуполь, 21 квітня 2017 р., с. 141-144.

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ДОСЛІДЖЕННЯХ І. КРЕВЕЦЬКОГО. Матеріали Міжнародної наукової конференції “Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень”, м. Київ, 24 травня 2017 р.,с. 327-330.

ХХХ

13. Студентка відділення енерготехнологій та підприємництва, група 4ЕКПб-14

Федунків Мар’яна Любомирівна

ХХХ

ОСОБЛИВОСТІ ОНЛАЙН-КРЕДИТУВАННЯ. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення», м. Львів, 18-20 травня 2017 р. Науковий керівник:  викладач-методист Остафійчук Г.П.

ХХХ

ххх

14. Магістр економіки.

Перегінець Ольга Мирославівна

ххх

ххх

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ.Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми досліджень молодих науковців», м. Краматорськ, 10 червня 2017 року.

 ххх

 ххх

15. Студент відділення енергетичних технологій та підприємництва, група 3Еб-15

Зятюк Андрій Ігорович

ххх

ххх

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  ЕНЕРГЕТИКИ В КРАЇНАХ СВІТУ. Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми досліджень молодих науковців», м. Краматорськ, 10 червня 2017 року.

ххх

ххх

ххх

16.  к. філ. н, викладач

Матвієнків Ольга Степанівна

o

хх

     Структурно-семантичні характеристики фразеологічних одиниць англійської мови у сучасному художньому дискурсі. Стаття в журналі “Молодий вчений”, м. Харків №1 (41), січень, 2017 р., с. 292-294.

 

ххх

     Phraseological Unitsat the English Lessons. Матеріали “TESOL-Ukraine National Convention”, Lviv, April 25-26, 2017.

 ххх

 

ххх

      Національно-культурна домінанта у творенні фразеологічних одиниць у постмодерністській прозі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми філологічних наук: досвід науковців та освітян Польщі і України”, м. Люблін (Польща), 28–29 квітня 2017 р.,c. 110-111.

ххх

нн