Вартість навчання

ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ»

оо

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ для І курсу

на 2021 – 2022 навчальний рік

 

Освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр»

 

 

Спеціальність

Денна форма навчання, грн. за рік

Заочна форма навчання, грн. за рік

 

 

051 Економіка

8 610,00

 

4 326,00

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування                

8 610,00

-

071 Облік і оподаткування

 

8 610,00

-

141 Електроенергетика, електротехніка     та електромеханіка

8 610,00

 

4 326,00

151 Автоматизація та компютерно-інтегровані     технології            

8 610,00

 

-

144 Теплоенергетика (освітньо-професійна програма «Енергетичний менеджмент. Промислова і муніципальна теплоенергетика та енергоефективність»)

8 610,00

 

4 326,00

 101 Екологія

  8 840,00

-

193 Геодезія та землеустрій                                   

  8 840,00

-

 

 

Освітній ступінь «бакалавр»

 

Спеціальність

Денна форма навчання, грн. за рік

Заочна форма навчання, грн. за рік

 

051 Економіка

11130,00

7920,00

141 Електроенергетика, електротехніка     та електромеханіка

11130,00

7920,00

144 Теплоенергетика

11130,00

7920,00

Баннери: