БІБЛІОТЕКА

« …В центрі уваги хай буде вічний трудівник – Бібліотекар. 

                  Хай навколо нього  обертається Бібліотечна планета», -

                                                                                                        Іван Дзюба                       

  

          Бібліотека –  структурний підрозділ навчального закладу, яка сприяє інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу, залучення студентської молоді до відродження кращих надбань, традицій, звичаїв, розвитку самосвідомості та шанобливого ставлення до книги.

            Рівень і якість навчання у вищому навчальному закладі  певною мірою визначаються станом бібліотеки, її  забезпеченням.

            Процес підготовки майбутніх спеціалістів включає не тільки засвоєння відповідного  обсягу науково-технічної інформації, а й формування його  всебічного розвитку. Нові інформаційні технології впевнено і міцно входять в наше повсякденне життя. Сучасна людина – від студента до науковця - не  мислить  себе   без використання  в  своїй роботі  та  житті  різно-манітних джерел інфор-мації.    Чи то традиційні чи новітні – вони збагачують     людину, дають їй  можливість стати більш освіченою і досвідченою, брати участь у суспільному,  політичному житті, навчають самостійно  приймати рішення і сприяти культурному розвитку .  

                        АБОНЕМЕНТ                      

          Бібліотека забезпечує навчальний процес, в основному, літературою  з фахових  технічних і економічних дисциплін, навчальною,  художньою, літературою з мистецтва та інших галузей, періодичними виданнями.

            Послугами бібліотеки  та інформаційного центру користуються студенти денного та заочного відділень освітньо-квіліфікаційних рівнів  «молодший спеціаліст» та «бакалавр»,  викладачі, науковці, випускники коледжу, які підвищують свій подальший фаховий рівень в інших вишах, обслуговуючий персонал коледжу.

                       

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

           Новостворений  інформаційний центр  дає  можливість прискорювати процес отримання і опрацювання необхідної інформації,   друкування, сканування, естетичне оформлення бібліотечної документації.     

         В бібліотеці  створено всі  умови для навчальної , самостійної роботи студентів. Для покращення роботи з читачами, якісного обслуговування, уміння  орієнтуватися в системі бібліогра-фічної інформації проводяться індивідуальні бесіди по вивченню їхніх потреб, інтересів, а також уміння правильного підбору літератури для написання рефератів, курсових, дипломних робіт.   

      Бібліотечні працівники надають методичну і практичну допомогу керівникам груп, кураторам,  студентам у проведенні  виховних заходів, конференцій, організації тематичних виставок.

                        

Бібліотечні виставки

1363005299__dsc01042.jpg

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

АБОНЕМЕНТ

ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ

  Обласне методоб’єднаня бібліотекарів ВНЗ I-II р.а.

 Бурштин, бібліотека  БЕК, 11.04.2013 р.

Обласне методоб’єднання бібліотекарів ВНЗ I-II р.а.

Бурштинський енергетичний коледж ІФНТУНГ

Бібліотека, 11.04.2013 р.

Екскурсія учасників Обласного методичного об’єднання бібліотекарів в   

                       історико-етнографічний музей «Берегиня».                                      

 Учасники методоб’єднання на виховному  заході,

 присвяченому  Дню Матері

Баннери: