Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

на навчання до Бурштинського енергетичного коледжу

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

для здобуття освітнього ступеня бакалавр   в 2019 році

переглянути