Правила прийому в 2018р. о.к.р. "бакалавр"

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

на навчання до Бурштинського енергетичного коледжу

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр   в 2019 році

переглянути