Молодший спеціаліст

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

на навчання до Бурштинського енергетичного коледжу

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст   в 2019 році

 переглянути