Навчальні програми

ЦМК ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

ХХХ

Робоча програма з дисципліни "ТЕПЛОМЕХАНІЧНА ЧАСТИНА ТЕС" ................................................відкрити тут

ХХ

Навчальна програма з дисципліни  «ЕЛЕКТРОННІ МАШИНИ І ТРАНСФОРМАТОРИ» ..................відкрити тут

ххх..

Робоча програма з дисципліни «ЕЛЕКТРОННІ МАШИНИ І ТРАНСФОРМАТОРИ» ........................ відкрити тут

ХХХ

Навчальна програма з дисципліни "ОСНОВИ ЕЛЕКТРОННОЇ І МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ТЕХНІКИ" ..........................................................................................................................................................................відкрити тут

ххх

Робоча програма з дисципліни  ОСНОВИ ЕЛЕКТРОННОЇ І МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ТЕХНІКИ

......................................................................................................................................................................... відкрити тут

ХХХ

Робоча програма з дисципліни «ЕЛЕКТРОННІ МЕРЕЖІ ЕОЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ» ...................відкрити тут

ххх

Навчальна програма з дисципліни "ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І ПІДСТАНЦІЙ"

......................................................................................................................................................................... відкрити тут

ххх

Робоча програма з дисципліни "ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І ПІДСТАНЦІЙ"

........................................................................................................................................................................  відкрити тут

ХХХ

ххх

ЦМК  АВТОМАТИЗАЦІЇ

ХХХ

Навчальна програма з дисципліни «ОСНОВИ ГІДРОГАЗОДИНАМІКИ» ..........................................відкрити тут

хх

Робоча програма з дисципліни «ОСНОВИ ГІДРОГАЗОДИНАМІКИ» .................................................відкрити тут

ш

Робоча програма№2 з дисципліни «ОСНОВИ ГІДРОГАЗОДИНАМІКИ» ...........................................відкрити тут

х

Навчальна програма з дисципліни «ГІДРОГАЗОДИНАМІКА»............................................................  відкрити тут

х

Навчальна програма з дисципліни «ГІДРОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГІДРОГЕОЛОГІЇ»....................... відкрити тут

х

Робоча програма з дисципліни «ГІДРОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГІДРОГЕОЛОГІЇ».............................. відкрити тут

ХХХ

ХХХ

ЦМК ТЕПЛОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

ХХХ

ХХХ

ЦМК ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

ХХХ

Навчальна програма з дисципліни "ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА" ..............................................відкрити тут

ххх.

Робоча програма з дисципліни "ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА" .....................................................відкрити тут

хх...

Навчальна програма з дисципліни "ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА"

...................................................................................................................................................................... відкрити тут

ххх

Робоча програма з дисципліни "ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА" 

..................................................................................................................................................................... відкрити тут

ххх

Навчальна програма з дисципліни "КАЗНАЧЕЙСЬКА СПРАВА"...................................................... відкрити тут

ххх

Навчальна програма з дисципліни «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» ...................................................відкрити тут

ххх

Навчальна програма з дисципліни "ІНВЕСТУВАННЯ"....................................................................... відкрити тут

ххх

Робоча програма з дисципліни "ІНВЕСТУВАННЯ" ..............................................................................відкрити тут

ххх

Навчальна програма з дисципліни "РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА" .................................................відкрити тут

ххх

Робоча програма з дисципліни  "РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА" .......................................................відкрити тут

ххх

Навчальна програма з дисципліни « ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ»....................................................... відкрити тут

ххх

Робоча програма з дисципліни « ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ» ..............................................................відкрити тут

ххх

Навчальна програма з дисципліни «ОЦІНЮЮЧА ДІЯЛЬНІСТЬ».................................................... відкрити тут

ххх

Навчальна програма з дисципліни "ФІНАНСОВЕ ПРАВО" ................................................................відкрити тут

ххх

Робоча програма№1 з дисципліни "ФІНАНСОВЕ ПРАВО" .................................................................відкрити тут

ххх

Робоча програма№2 з дисципліни "ФІНАНСОВЕ ПРАВО".................................................................відкрити тут

ххх

Навчальна програма з дисципліни  "ЕКОНОМІКА І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ" .................................відкрити тут

ххх

Робоча програма з дисципліни  "ЕКОНОМІКА І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ" ....................................... відкрити тут

ххх

Навчальна програма з дисципліни  "УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ" .................................................. відкрити тут

ххх

Навчальна програма з дисципліни  "ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ"..............................................відкрити тут

ххх....

Робоча програма з дисципліни "ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ........................................................відкрити тут

ххх...

Навчальна програма з дисципліни  «МАРКЕТИНГ В ОЦІНОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ»......................  відкрити тут

ххх

Робоча програма з дисципліни «МАРКЕТИНГ В ОЦІНОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» ..............................відкрити тут

ХХ

Навчальна програма з дисципліни "ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ" ................................................. відкрити тут

х

Робоча програма з дисципліни "ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ" .........................................................відкрити тут

ххх

Навчальна програма з дисципліни "ГРОШІ ТА КРЕДИТ"...................................................................відкрити тут

ххх

Робоча програма з дисципліни "ГРОШІ ТА КРЕДИТ" .......................................................................  відкрити тут

х

Навчальна програма з дисципліни "ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ"........................................................відкрити тут

ххх

Робоча програма з дисципліни "ФІНАНСИ" .........................................................................................відкрити тут

ххх

Навчальна програма з дисципліни "КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ"  .............................................................відкрити тут

ххх

Навчальна програма з дисципліни "ЦІНОУТВОРЕННЯ"...................................................................  відкрити тут

ххх

Робоча програма з дисципліни "ІНФРАСТРУКТУРА ФІНАНСОВОГО РИНКУ"............................... відкрити тут

ххх

Навчальна програма з дисципліни "ОСНОВИ ПІДПРИЄМНОЦТВА І УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"

....................................................................................................................................................................  відкрити тут

ххх

Робоча програма з дисципліни "ОСНОВИ ПІДПРИЄМНОЦТВА І УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"

.................................................................................................................................................................... відкрити тут

ххх

Навчальна  програма з дисципліни "ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ".......................... відкрити тут

ххх

Робоча програма з дисципліни "ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"..................................відкрити тут

ххх

Навчальна програма з дисципліни "ФІНАНСОВИЙ РИНОК" ...........................................................відкрити тут

ххх

Робоча програма з дисципліни "ФІНАНСОВИЙ РИНОК" ..................................................................відкрити тут

ххх

Навчальна програма з дисципліни "БЮДЖЕТНА СИСТЕМА" ......................................................... відкрити тут

Х

Навчальна програма з дисципліни «БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» .........................................................відкрити тут

ХХХ

Навчальна програма з дисципліни «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ"

..................................................................................................................................................................... відкрити тут

Х

Навчальна програма з дисципліни «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ» ...................................................відкрити тут

Х

Навчальна програма з дисципліни «МЕТОДИ І МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ»................................... відкрити тут

Х

Навчальна програма з дисципліни «ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ ТА НЕРУХОМОСТІ»............. відкрити тут

Х

Навчальна програма з дисципліни "ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА".......................................................................................................................................відкрити тут

ХХХ

ХХХ

ЦМК СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Щ

ЩХ

Навчальна і робоча програма з дисципліни "ПРАВОЗНАВСТВО" ....................................................відкрити тут

ххх

Робоча програма з дисципліни “СОЦІОЛОГІЯ” ...................................................................................відкрити тут

ххх

Робоча програма з дисципліни “ІСТОРІЯ УКРАЇН”............................................................................. відкрити тут

ххх

Навчальна програма з дисципліни «ЛЮДИНА І СВІТ»...................................................................... відкрити тут

ХХХ

ХХХ

ЦМК ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

ххх

Навчальна програма з дисципліни «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» 

........................................................................................................................................................................ відкрити тут

ххх

Робоча програма з дисципліни «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»... відкрити тут

ххх

ХХХ

ЦМК ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ  ДИСЦИПЛІН

ХХХ

Навчальна програма з дисципліни "ФІЗИКО-МЕХАНІЧНОГО АНАЛІЗУ"  ...................................... відкрити тут

ххх

Робоча програма з дисципліни  "ФІЗИКО-МЕХАНІЧНОГО АНАЛІЗУ"  .............................................відкрити тут

ххх

Навчальна програма з дисципліни «ВИЩА МАТЕМАТИКАа» ............................................................відкрити тут 

Х

Навчальна програма з дисципліни "ІНФОРМАТИКА" ..........................................................................відкрити тут 

Х.

Робоча програма з дисципліни "ІНФОРМАТИКА"................................................................................. відкрити тут

Х

Навчальна програма з дисципліни «ПРАКТИКА КОМП'ЮТЕРНА» .................................................. відкрити тут

Х

Робоча програма з дисципліни «ПРАКТИКА КОМП'ЮТЕРНА»......................................................... відкрити тут

Х

Х

ЦМК ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЇ

Х

Навчальна програма з дисципліни "ГЕОХІМІЇ" ....................................................................................... відкрити тут

ххх...

Робоча програма з дисципліни "ГЕОХІМІЇ"...............................................................................................відкрити тут

ххх

Навчальна програма з дисципліни "УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ"  .............................................................відкрити тут

ххх

Навчальна програма з дисципліни "ЗАГАЛЬНОЇ ХІМІЇ .........................................................................відкрити тут

ххх

Навчальна програма з дисципліни "ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ РОБІТ ПО ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЮ"

......................................................................................................................................................................... відкрити тут

ххх..........

Навчальна програма з дисципліни "УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ" ..........................відкрити тут

ххх

Робоча програма з дисципліни "УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ" .................................відкрити тут

ххх.

Навчальна та робоча програма з дисципліни "ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА"

.......................................................................................................................................................................... відкрити тут

ххх 

Навчальна програма з дисципліни "ЗАПОВІДНА СПРАВА"................................................................... відкрити тут

ххх

Робоча програма з дисципліни "ЗАПОВІДНА СПРАВА"..........................................................................відкрити тут

ххх..

Навчальна програма з дисципліни "МЕТЕОРОЛОГІЯ І КЛІМАТОЛОГІЯ"  ........................................ відкрити тут

хх

Робоча програма з дисципліни "МЕТЕОРОЛОГІЯ ТА КЛІМАТОЛОГІЯ"............................................. відкрити тут

ххх

Навчальна програма з дисципліни "МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ" ......................................................... відкрити тут

Х

Навчальна програма з дисципліни “ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ”..................................................................... відкрити тут 

Х

Робоча програма з дисципліни “ІСТОРІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ”............. відкрити тут

Х

Навчальна програма з дисципліни "КОМП'ЮТЕРНА ОБРОБКА ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ" ...відкрити тут

ххх

Робоча програма з дисципліни "КОМП'ЮТЕРНА ОБРОБКА ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ".......... відкрити тут

ххх

Навчальна програма з дисципліни "ВСТУП ДО ФАХУ" ........................................................................ відкрити тут

ххх

Навчальна програма з дисципліни «Монтаж і налагодження електроустаткування електричних станцій і електричних мереж»

  відкрити тут

ххх

Робоча програма з дисципліни «Монтаж і налагодження електроустаткування електричних станцій і електричних мереж".................................................... відкрити тут

ххх

Навчальна програма з дисципліни ОСНОВИ ІНЖЕНЕРНИХ РОЗРАХУНКІВ НА ПЕОМ відкрити тут

ххх

Робоча програма з дисципліни ОСНОВИ ІНЖЕНЕРНИХ РОЗРАХУНКІВ НА ПЕОМ відкрити тут 

ххх

Робоча програма з дисципліни Теоретичні основи електротехніки відкрити тут

ххх

Робоча програма з дисципліни ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА  відкрити тут

ххх

Робоча програма з дисципліни ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ відкрити тут 

ххх

Навчальна програма з дисципліни “ПРОЕКТУВАННЯ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ ТЕС” відкрити тут

Робоча програма з дисципліни “ПРОЕКТУВАННЯ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ ТЕС” відкрити тут

Робоча програма з дисципліни “ТЕПЛОТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ І АВТОМАТИЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ТЕПЛОТЕХНІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ” відкрити тут

Робоча програма з дисципліни “ОБРОБКА ВОДИ ТЕС” відкрити тут

Робоча програма з дисципліни “Безпека життєдіяльності” відкрити тут

Навчальна програма з дисципліни «Гідрологія з основами гідрогеології» відкрити тут

Навчальна програма з дисципліни «Електрорадіоматеріали» відкрити тут

Навчальна програма з дисципліни «Насоси і тягодуттьові машини» відкрити тут

Навчальна програма з дисципліни «Нетрадиційна енергетика»  відкрити тут

Навчальна програма з дисципліни «Нетрадиційні джерела» відкрити тут

Навчальна програма з дисципліни « Природоохоронні споруди і технології » відкрити тут

Навчальна програма з дисципліни « ОБЛІК ЗЕМЕЛЬ І ЗВІТНІСТЬ» відкрити тут

Навчальна програма з дисципліни «РІЕЛТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ» відкрити тут

Навчальна програма з дисципліни «Оцінювання об’єктів нерухомого майна» відкрити тут