НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Метод – це те, завдяки чому 

можна отримати       результат.

                            Невідомий автор 

ддддд

джжжжжжжж

ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр

оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо 

     Навчально-методична робота є основною ланкою педагогічної діяльності у коледжі. Тому, відповідно до Положення про вищий навчальний заклад, у 1995 році був створений навчально-методичний   кабінет, який  очолила    Денис Надія   Ярославівна. 

ппппппппппппппп

     аааааааааааааааааааааааааааааааааааа

     Упродовж 1998 - 2011 років методистом коледжу працювала Вартельник Оксана Богданівна.  

   йййййййййййййййййййййййййййййй

     З 2000 – 2002 роки вагомий вклад у розвиток навчально-методичного кабінету вніс методист  Пилипенко  Євген  Якович.

ппппп

пппп

   

пппп

ррр

      З вересня 2006 року завідувачем навчально-методичного кабінету було призначено Ковальчук Любов Степанівну, а з серпня 2011 року методистом стала колишня випускниця коледжу Николайко  Іванна Степанівна.

    З метою виконання навчально-методичної роботи на відділеннях введено до штатного розпису посаду «методист відділення».

дддддддддддддддддддддддддддддддддддддд

к.пед.н. Басараб В. Я.

методист відділення енерготехнологій та підприємства

лл

жжж

      Робота навчально-методичного кабінету, що є організаційним та об'єднуючим центром, який координує роботу голів циклових методичних комісій відповідно до модернізаційних освітніх процесів, здійснюється відповідно до Єдиного плану навчально - методичної та виховної роботи.

   Для успішної реалізації усіх напрямів роботи забезпечена тісна співпраця адміністрації, навчально-методичного кабінету та голів ЦМК, яких у навчальному закладі є дев'ять:                              

  1.  Електротехнічних дисциплін
  2.  Теплотехнічних дисциплін
  3.  Дисциплін автоматизації
  4.  Економічних дисциплін
  5.  Філологічних дисциплін
  6.  Соціально-гуманітарних дисциплін
  7.  Природничо-математичних дисциплін
  8.  Фізичного виховання і захисту Вітчизни
  9.  Землевпорядкування та екології

ааааааааааа

     У 2009 році створено випускові циклові комісії напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.050601 «Теплоенергетика». Наступного, 2010 року – 6.050701 «Електротехніка та електротехнології».

     Пріоритетним напрямом   надання необхідної   методичної допомоги працівниками навчально-методичного кабінету є підвищення фахової майстерності   педагогічних працівників, які проходять атестацію у поточному навчальному році. З метою вивчення досвіду роботи   відвідуються відкриті заняття, оформляються супровідні документи для підвищення кваліфікації та  атестаційні листи. Традиційними в коледжі стали щорічні декади методичної роботи, які проходять у другій половині січня, а також тижні циклових методичних комісій, що проводяться згідно з графіком, затвердженим заступником директора з навчальної роботи. Вище названі заходи сприяють обміну досвідом між педагогічними  працівниками та зростанню професійної майстерності педагогів-початківців.   Адже  не  секрет,  що  стаючи   на   стежку    педагогічної    діяльності,    молодий     інженер,   економіст,  фінансист і та ін., потребує неабиякої допомоги з методики викладання будь-якої дисципліни. Наявність навчально-методичного кабінету є конче необхідним, адже питання педагогіки вищої школи залишається актуальним, оскільки досить не просто науковцеві-теоретику чи фахівцеві непедагогічного спрямування  стати педагогом-майстром.              

                                                                    ооо

лллллл      

Робота науково-методичних конференцій

 ллллллллл

Саме те виховання є найефективнішим, яке найбільше враховує дух культури, серед якої народилася та сформувалася людина, що укорінилася в її підсвідомості, цінності якої є найбільш зрозумілими та спонукаючими до творчої дії.

                                          О.Д. Джура

ллллл

дддддд

лллл

лддддд

Науково-методична конференція на тему:

«Педагогічна підтримка розвитку особистості: від творчої самореалізації до особистісного становлення майбутнього фахівця»

лллллллллллллл

оооо

оооо

ЗАСІДАННЯ З ГОЛОВАМИ  ЦМК

оооооооо

ооооо

оооооо

ЗАСІДАННЯ З МОЛОДИМИ ВИКЛАДАЧАМИ

лллллллллллл 

...Вчитель завжди був і залишається величиною стабільно високою, яка поєднує традиційний досвід і новітні якості, сформовані відповідно до потреб практики....

                                     В.П.  Андрущенко

ллллллл

лдллллл

оооо

оооооо

РОБОТА МЕТОДИЧНИХ ОБ'ЄДНАНЬ

оооооооооооо

ооо

ооооо

Якісний склад педадогічних працівників:

"спеціаліст вищої категорії" - 56 чол.

"спеціаліст першої категорії" - 11 чол.

"спеціаліст другої категорії" - 13 чол.

"спеціаліст" - 8 чол.

Педадогічне звання "викладач-методист" - 14 чол.

                                                            Наукові працівники:

штатні - 5 чол.

за сумісництвом - 25