НОВИНИ

        10 лютого 2021 року в інформаційному центрі коледжу відбулось засідання Педагогічної ради з порядком денним :

        1. Про результати роботи колективу  за I семестр 2020-2021 навчальний рік.

       Доповіла заступник директора з навчальної роботи Подолякіна О.В., проінформувавши про організацію освітнього процесу  в умовах пандемії; стан успішності та рух студентів; державну підсумкову атестації у формі ЗНО; навчання студентів за індивідуальним планом; атестації педагогічних працівників; атестації здобувачів вищої освіти.

          Заступник директора з виховної роботи  Дмитришин І.П. доповів про те, що виховна робота в коледжі займає провідне місце серед інших, не менш важливих, напрямів роботи. Головною метою є формування і розвиток високоінтелектуальної свідомої особистості з громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті. Під час занять, а також в позааудиторні роботи викладачі ставлять за мету сформувати свідомого громадянина, патріота, професіонала , тобто людину з притаманними їй особистісними якостями і рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою.

      Особлива роль у виховній діяльності покладається на керівників та кураторів груп, органи студентського самоврядування. Дмитришин І.П. відзначив роботу спортивного життя коледжу: участь студентів у спортивних змаганнях, спартакіадах, а також закцентував увагу на виховній роботі в студентському гуртожитку.

     Завідувач навчально-виробничої практики Возняк І.М. поінформував про те, що практична підготовка – обов’язковий компонент освітньої професійної підготовки, що має на меті інтегрування теоретичних знань і практичних умінь і навичок студентів в єдиному процесі. Невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців є зв’язок з виробництвом, налагодження тісної співпраці з підприємствами. Возняк І.М. наголосив на тому, що у коледжі проводяться такі види практик:  навчальна - для одержання робітничих професій; слюсарно-механічна практика; виробничо-технологічна, переддипломна. Виробничу та переддипломну практики студенти проходять на таких підприємствах  ДТЕК "Бурштинська ТЕС", ПАТ "Прикарпаттяобленерго", КП "Житловик", Приватбанк, ВО "Карпати", "Калуська ТЕЦ - Нова" та ін.

     Заступник директора з адміністративно-господарської роботи Рик Л.Д. доповіла про те, що в умовах пандемії стан матеріально-технічної бази коледжу відповідає вимогам санітарно - гігієнічних норм (миючі засоби, антисептики та інше), ремонтні роботи ведуться житлових кімнатах гуртожитку, кабінетах та лабораторіях навчальних корпусів.

     Головний бухгалтер коледжу Чабан І.Ю. повідомила про підвищення мінімальної зарплати з 01.01.2021 року, про доплати педагогам та розмір стипендії студентам.

      Директор коледжу Джура О.Д. підвів підсумки роботи всіх структурних підрозділів за І семестр 2020-2021 н.р., подякував за плідну працю у непростий час, зазначив, що через пандемію коронавірусу відбулися певні зміни в організації освітнього процесу коледжу – змішане навчання. Акцентував увагу на продовженні роботи з удосконалення цифрової грамотності викладачів, створенні нового сайту ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ».

     Олександр Дмитрович наголосив на забезпеченні профорієнтаційної роботи за усіма спеціальностями серед учнів шкіл, профтехучилищ, коледжів (для бакалаврату), працівників енергетичних підприємств. Для підвищення рівня фахової компетентності педагогів у II семестрі 2020-2021 н.р. організувати для викладачів курси комп’ютерної грамотності та вивчення іноземних мов для студентів. Важливість процесу життя коледжу полягає не тільки в модернізації , але і в розробці нових освітніх програм спеціальностей : «Землеустрій та кадастр», «Обслуговування електричних машин електрифікованого та мобільного транспорту».

     2.   Різне.

Дата публікації: 10.02.2021   Кількість переглядів: 129