НОВИНИ

     В лабораторії  "Електричних машин і трансформаторів", якою завідує викладач, спеціаліст 1 категорії  Кобель Наталія Вікторівна, проводяться заняття з навчальної дисципліни «Електричні машини і трансформатори»  для студентів спеціальності «Електроенергетика,  електротехніка та електромеханіка» о.к.р. «молодший спеціаліст», а також для студентів 2 курсу відділення бакалаврату, які виконують курсове проектування асинхронного електричного двигуна з короткозамкненим ротором. Під час виконання лабораторних робіт на лабораторних установках проводяться випробування та визначення характеристик машин постійного та змінного струмів, а також трансформаторів. Лабораторія обладнана навчальними стендами : «Синхронний генератор», «Асинхронний електричний двигун з короткозамкненим ротором», «Генератор з незалежним збудженням», «Генератор з паралельним збудженням», «Генератор з змішаним збудженням», «Двигун з паралельним збудженням».

   Всі лабораторні роботи виконуються згідно з навчальним планом. Для їх виконання  розроблено  методичні вказівки .

                                                   ааа

DSC_9748.JPG

                                                       ооо

                                    

                   DSC_9752.JPG

                                                оо

                                                     

     В лабораторії  "Релейного захисту і автоматики електричних систем», якою завідує викладач, спеціаліст вищої категорії Когут Олександра Іванівна, проводяться лекційні,  лабораторні та практичні заняття з навчальної дисципліни «Релейний захист і автоматика» для студентів о.к.р. «молодший спеціаліст» та о.с. «бакалавр» за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Лабораторія оснащена різними типами реле, вимірювальними трансформаторами струму, напруги, таблицями та стендами.

     Викладання здійснюється за допомогою сучасних технічних засобів, зокрема мультимедійних проекторів, що дозволяє підвищити ефективність сприйняття матеріалу студентами.

     Всі лабораторні та практичні роботи виконуються згідно з навчальним планом. Для їх виконання  розроблено  методичні вказівки .

    За багаторічну плідну працю Когут Олександра Іванівна нагороджена медаллю «За доблестный труд» та нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

                             ррр

            DSC_9759.JPG

                                                       ооо

                                                                     

       DSC_9763.JPG

                                                оо

                       DSC_9766.JPG                                                    

                                                   ооо

      В лабораторії "Загальної електротехніки з основами електроніки", якою завідує викладач, спеціаліст вищої категорії Камач Наталія Богданівна, проводяться лекційні та лабораторні заняття з навчальних дисциплін: «Електротехніка та електромеханіка», «Основи електротехніки та електроніки», «Технології».

     Вивчення даних дисциплін дає можливість сформувати загальні і професійні навички  з електротехніки та електромеханіки, вивчення основних законів електротехніки, основних елементів системи електропостачання, сфери застосування електричної енергії, уміння пояснити фізичний зміст законів фізики та електротехніки.

    Кабінет оснащений 16 лабораторними установками з електротехніки, які забезпечують проведення 24 лабораторних робіт. Установки складаються із приладів, що кріпляться на приладовому штативі, блокові живлення, з’єднувальному кабелі, заземлення, тумби а також лабораторних плат , які відповідають номеру лабораторної роботи. Розвиток  навичок роботи зі схемами, приладами і апа­ратами сприяють  ефективному навчанню і одержанню необхідного рівня фахової кваліфікації студентів.

    «Технології» - це інтегрований предмет, у який входять такі дисципліни, як «Вступ до фаху» та  «Тепломеханічна частина ТЕС».

     Завдання вивчення курсу “Технології” полягає в тому, щоб дати ґрунтовні теоретичні знання, практичні вміння та навички з питань отримання та використання енергії, її джерел, основних законів збереження та перетворення, а також ознайомити студентів з найбільш поширеними технологіями й енергетичним устаткуванням та технікою, що є необхідною базою для подальшого вивчення, на старших курсах. Із даного предмета студенти виконують 9  лабораторно-практичних робіт, дві з яких проводяться на базі  БуТЕС та  на сонячній електростанції (СЕС) СОЛАР с. Залуква Галицького району.

                                      ппп

                   DSC_9772.JPG

  

                                              ооо

                     DSC_9778.JPG                             

                                                 ооо

           В лабораторії  ізики", якою завідує викладач, спеціаліст вищої категорії, голова циклової комісії фізико-математичних дисциплін  Лапчак  Леся Іванівна, займаються студенти 1 та 2 курсів, вивчаючи предмет «Фізика і астрономія».

     Згідно з навчальною програмою з предмета  «Фізика і астрономія»  заплановано 16 лабораторних робіт, які виконуються в повному обсязі на наявних приладах. Проводяться фронтальні демонстрації з різних тем, що сприяє ефективному засвоєнню знань студентами.

     Фізика – базовий предмет для всіх спецдисциплін. Тому при її вивченні    особлива увага звертається  викладачем на розділи : Електрика, Закони постійного струму, Змінний струм, Трансформатор, Електричний струм у напівпровідниках, Сила Ампера, завдяки якій працюють усі двигуни.

     Під час  вивчення явища фотоефекту студенти готують презентації про сонячні батареї.

     Заняття, проведені в лабораторії фізики та астрономії, сприяють розвитку ключових предметних компетенцій студентів та є гарантом успішного формування професійних компетенцій у майбутньому.

    Лапчак Л. І.- досвідчений викладач, спеціаліст вищої категорії, голова циклової комісії фізико-математичних дисциплін. За сумлінну багаторічну працю завідувачка лабораторії  Лапчак Леся Іванівна нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

                     ооо

                       DSC_9783.JPG

                                            ооо

                                                   DSC_9786.JPG

                       

Дата публікації: 26.01.2021   Кількість переглядів: 169