Програма вступних випробовувань

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

1

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР

 

2

ШИФР СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ПРОГРАМА
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка відкрити
144 Теплоенергетика відкрити
051 Економіка відкрити

1

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ

1

МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

1

Українська мова  відкрити
Українська мова і література відкрити
Англійська мова відкрити
Математика відкрити
Фізика відкрити
Географія відкрити
Історія України відкрити
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка відкрити
Автоматизація і комп'ютерно-інтегроввані технології відкрити
Теплоенергетика відкрити
Економіка відкрити