Вступникам

 ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ 

ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу» провадить освітню діяльність з підготовки фахівців за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» та освітнім ступенем «бакалавр»

докладніше

 
 

ооо

d

Електроенергетичне відділення Відділення енергетичних технологій і підприємництва
Відділення теплоенергетики та комп'ютерно- інтегрованих технологій Економічне відділення

а

Звернення директора коледжу