НОВИНИ

     03-05 червня 2019 року відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2019 № 741-л з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Фінанси, банківська справа та страхування зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у Бурштинському енергетичному коледжі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу працює експертна комісія в такому складі: Житар Максим Олегович – заступник директора Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи Університету державної фіксальної служби України, кандидат економічних наук, голова комісії; Крисак Андрій Олексійович – голова циклової комісії економіки і фінансів Вінницького технічного коледжу, кандидат економічних наук.

р

    

п

     Робота експертів розпочалася із зустрічі з керівництвом коледжу, викладачами циклової методичної комісії економічних та соціально-гуманітарних дисциплін та студентами економічного відділення.

g

р

h

g

     У процесі експертизи комісія ознайомилася з матеріалами акредитаційної справи та відповідними первинними документами, які підтверджують правові підстави для здійснення освітньої діяльності в коледжі, навчальним планом підготовки фахівців, освітньо-професійною програмою Фінанси, банківська справа та страхування зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. З метою виявлення залишкових знань проведені комплексні контрольні роботи з чотирьох навчальних дисциплін в групах 2-го і 3-го курсу. Комісія перевірила стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення освітнього процесу у коледжі та відповідність його державним вимогам до ліцензування та акредитації, а також ознайомилася з соціальною інфраструктурою закладу вищої освіти.

g

п

g

g

h

   У навчальному закладі створені усі необхідні умови для роботи експертної комісії.

g

g

Дата публікації: 04.06.2019   Кількість переглядів: 194